Skalica

12. – 14. jún  Splav Baťova kanálu, je veľmi náročný, nielen že môžete po ceste zaspať a privrú Vás vráta zdúvadla, ale niekto môže trpieť Read More